Умови повернення Товару

1. Покупець має право повернути придбаний Товар Продавцю та вимагати повернення сплачених останньому коштів за відповідний Товар за наступних умов:

1) Придбаний Товар не експлуатувався;

2) Збережено товарний вигляд Товару, його властивості, маркування тощо;

3) Збережено і надано Продавцю розрахунковий документ, що засвідчує повну сплату коштів за придбання Товару, а також інші документи (експлуатаційні, технічні, гарантійні тощо), надані Продавцем Покупцю при купівлі Товару.

2. За одночасного виконання всіх вищенаведених умов Покупець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня, наступного за днем доставки Товару, попередньо узгоджує з Продавцем одну з наступних дій:

1) Повернення сплачених Продавцю коштів;

2) Заміна Товару на аналогічний;

3) Заміна Товару на інший Товар такої ж сплаченої Покупцем вартості.

3. В межах вищезазначеного строку Покупець зобов’язаний передати Продавцю, складену від власного імені заяву з проханням здійснити одну з вищенаведених дій, а також Товар та всі супровідні документи до нього, отримані від Продавця при купівлі (включаючи розрахунковий документ, що підтверджує сплату повної вартості Товару).

4. За умови виконання всіх умов, передбачених цим розділом, Продавець зобов’язаний прийняти Товар та протягом зазначеного вище строку здійснити запитувану Покупцем у заяві дію, а якщо це об’єктивно не є можливим, запропонувати альтернативу з іншої дії.