ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наведений нижче текст є публічним договором (далі – Договір) між інтернет-магазином за адресою www.toptok.ua (далі – Продавець та Сайт відповідно) та будь-якою фізичною чи юридичною особою, яка придбаває товар Продавця за допомогою використання Сайту (далі – Покупець) та погоджується з усіма умовами та правилами, викладеними в цьому Договорі та його невід’ємних частинах або в інших положеннях, розміщених на Сайті (разом далі – Сторони, а кожна окремо – Сторона).

Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Договорі умов, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, набуває статус Покупця (акцепт оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в оферті).

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

Користувач – фізична або юридична особа, яка успішно пройшла реєстрацію на сайті Продавця, отримавши доступ до особистого кабінету, та/або фізична або юридична особа, що надала перелік персональних даних на Сайті при оформленні замовлення на Товарі.

Неавторизований користувач – фізична або юридична особа, що відвідує Сайт, не надаючи свої персональні дані (крім тих, що автоматично передаються засобами телекомунікації, кукі тощо).

Товар – будь-який товар, інформація про який розміщена на Сайті з метою продажу, та на який існує технічна можливість оформити замовлення.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець пропонує та, у разі згоди та оплати Покупцем, передає у власність останньому Товар, а Покупець приймає пропозицію та зобов’язується сплатити вартість відповідного Товару, а також інших супровідних послуг Продавця за їх наявності (доставка, обслуговування тощо).

1.2. Покупець, будучи одночасно Користувачем, погоджується з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності, Умови повернення товарів, які є невід’ємною частиною Договору, і оформленням замовлення на Товар (натискаючи відповідне поле на Сайті) підтверджує свою безумовну згоду на їх дотримання, так само, як і надає свою згоду на прийняття умов цього Договору.

1.3. Користувач, який не набув статусу Покупця, однак пройшов реєстрацію на сайті, та/або Неавторизований користувач надає свою згоду на прийняття умов цього Договору, Політики конфіденційності, Умов повернення товару в тій частині, яка стосується його прав та інтересів як користувача Сайту (захист персональних даних тощо).

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА СТРОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ

2.1. Замовлення на конкретну одиницю (або одиниці) Товару(ів) здійснюється Користувачем на відповідній сторінці відповідного Товару на Сайті шляхом додавання Товару(ів) до віртуального кошику, введення запитуваної Сайтом інформації про Покупця, та натискання поля оформлення замовлення.

2.2. Продавець має право звернутись до Користувача/Покупця за додатковою контактною інформацією з метою уточнення деталей замовлення.

2.3. Користувач/Покупець гарантує правильність, повноту та достовірність введених у відповідних полях Сайту даних про нього.

2.4. Продавець не несе відповідальність за прострочення та/або відсутність доставки Товару Покупцю, якщо останній не виконав належним чином умови вищезазначеного пункту Договору.

2.5. Строк доставки Товару визначається Продавцем індивідуально щодо кожного окремого Товару або партії Товарів та повідомляється Покупцю засобами електронного зв’язку або по телефону.

3. ЦІНА ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

3.1. Вартість Товару та/або загальна вартість партії Товарів зазначається на відповідній вкладці на Сайті та/або у віртуальному кошику відповідно.

3.2. Продавець залишає за собою право у будь-який час до оформлення замовлення змінювати вартість Товару. Актуальна вартість Товару (за умови, якщо вона відрізняється від зазначеної на Сайті) повідомляється Продавцем Покупцеві індивідуально.

3.3. Натисканням поля оформлення замовлення в порядку, передбаченому цим Договором, Покупець надає свою безумовно згоду на прийняття та виконання умов цього Договору, Політики конфіденційності, Умов повернення товару, що є невід’ємними частинами цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Покупець придбаває Товар на умовах 100% передоплати одним з наступних способів:

1) Шляхом безготівкового перерахування на банківський рахунок Продавця за реквізитами Продавця, вказаними на сайті або в рахунках на оплату;

2) Шляхом готівкової оплати кур’єру при доставці;

3) Шляхом готівкової оплати на відділенні пошти;

4) Шляхом готівкової та/або безготівкової оплати Продавцю при самовивозі.

4.2. У випадках безготівкової оплати, моментом здійснення останньої вважається момент зарахування відповідної сплаченої суми на рахунок Продавця.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки Покупця:

а) ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на сайті Продавця;

б) своєчасно оплатити й отримати замовлення в перевізника або в Продавця на умовах цього Договору;

в) при отриманні Товару при доставці впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки;

г) не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов’язується негайно повідомити про це Продавця, надіславши електронний лист на адресу info@toptok.ua або зв’язатися по телефону +380 44 222 67 25;

ґ) нести відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені;

д) зберігати усі документи на придбаний Товар протягом усього строку його експлуатації.

5.2. Обов’язки Продавця:

а) передати Покупцю товар відповідно до його замовлення та умов цього Договору;

б) здійснювати інші дії, передбачені цим Договором.

6. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗАМІНИ ТОВАРУ

6.1. При отриманні Товару при доставці Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися в належному зовнішньому стані товару (відсутності виробничого браку, механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

6.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника, який здійснив доставку, або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення товару.

6.3. Сторони погодились, що відсутність дій в межах зазначеної процедури свідчить про підтвердження факту отримання Покупцем товару в належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень, виробничого браку та в повній комплектності.

6.4. У випадках заміни неякісного Товару оплата доставки здійснюється коштом Продавця.

6.5. У будь-якому випадку повернення Товару має відбуватися в оригінальній упаковці, в якій надійшов Товар, зі збереженням товарного вигляду і споживчих якостей Товару.

7. ТЕРМІН ДІЇ І ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ ТА ДОГОВОРУ

7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення на Сайті і діє до моменту відкликання Продавцем.

7.2. Продавець залишає за собою право вносити зміни в умови оферти та/або Договору та/або відкликати оферту та/або Договір в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Продавцем змін до оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту оферти на Сайті.

7.2. Договір вважається укладеним з моменту, визначеному п. 3.3. Цього Договору, з урахуванням положень, передбачених п. 1.3. цього Договору, і діє до моменту передачі Товару Покупцю, але в будь-якому разі – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір може бути достроково розірваний:

8.1.1. За ініціативою Продавця в односторонньому порядку, про що Покупець повідомляється засобами електронного зв’язку та/або за телефоном ;

8.1.2. За ініціативою Покупця – до моменту отримання ним Товару, про що Покупець зобов’язаний повідомити Продавця за телефоном, з урахуванням особливостей, визначених цим Договором та/або законодавством України.

9. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

9.1. Реєструючись на Сайті, Покупець/Користувач дає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від нього і його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою засобів електронного зв’язку.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування в особистому кабінеті на Сайті.

10. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ

10.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

10.3. Покупець/Користувач не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.

11. ВІДОМОСТІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

11.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов’язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.

11.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї оферти, та стаючи стороною цього Договору Покупець/Користувач засвідчує і гарантує Продавцю, що:

11.2.1. Покупець/Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані) при реєстрації на Сайті, оформленні платіжних документів та при оплаті вартості Товару;

11.2.2. Покупець/Користувач укладає Договір добровільно, при цьому він: а) повністю ознайомився з умовами оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

11.2.3. Покупець/Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

12.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їхніх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їхніх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників, персональні дані таких Сторін (фізичних осіб). Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

12.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

13.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

13.2. Покупець/Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

13.2.1. зміст інформації, що зазначається під час реєстрації;

13.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених при реєстрації і достовірність гарантій й засвідчень, що містяться вище;

13.2.3. свої дії, які вчиняються ним під час використання Сайту, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Всі спори та розбіжності, пов’язані з цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку

15. ФОРС – МАЖОР

Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором.

У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов’язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.