1. Загальні положення

1.1. Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних Покупців/Користувачів/Неавторизованих користувачів.

1.2. Персональні дані Покупця/Користувача/Неавторизованого користувача під час реєстрації, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації під час використання Сайту отримує Продавець, якому належить Сайт.

1.3. Покупець/Користувач/Неавторизований користувач зобов’язаний ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами шляхом оформлення замовлення на Товар та/або реєстрації в особистому кабінету на Сайті.

1.4. Покупець/Користувач/Неавторизований користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.5. Покупець/Користувач/Неавторизований користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає Продавцю право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані на умовах цієї Політики конфіденційності.

1.6. Покупець/Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним при використанні Сайту, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

1.7. Покупець/Користувач визнає, що в разі його недбалого ставлення до безпеки і захисту своїх персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних та інших даних. Продавець не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

1.8. Достатнім повідомленням Покупця/Користувача про включення його даних до бази даних Продавця буде лист-повідомлення, надісланий на електронну пошту Користувача, зазначену при реєстрації на Сайті та/або при оформленні замовлення на Товар.

2. Види інформації та персональних даних, що можуть збиратись:

Ім’я, прізвище, по-батькові Покупця/Користувача, назва Покупця/Користувача, всі реквізити Покупця/Користувача (контактні телефони, адреса електронної пошти, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Файли Cookies для того, щоб визначити браузер Покупця/Користувача/Неавторизованого користувача і надати залежні від цього послуги, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Сайту.

Інформація про помилки роботи Сайту, ініційовані Покупцем/Користувачем/Неавторизованим користувачем.

IP-адреса Покупця/Користувача/Неавторизованого користувача для ведення журналу активності.

В процесі збору даних інформація не змінюється.

3. Ціль використання інформації та персональних даних

3.1. Для ідентифікації особи як Покупця/Користувача може бути використано ім’я, прізвище, по батькові, адреса електронної пошти, пароль доступу до особистого кабінету, реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або код ЄДРПОУ.

3.2. Для відправки кореспонденції та інформаційних повідомлень Продавця може відображатися ім’я, прізвище, по-батькові, назва Покупця/Користувача, реквізити, контактні телефони, адреса електронної пошти.

3.3. Контактна інформація може бути використана у поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Сайту, акції або спеціальні пропозиції від Продавця та/або його партнерів. Покупець/Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні або у відповідному розділі особистого кабінету.

3.4. Інформація про Покупця/Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та інших відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов’язань з надання послуг, для ідентифікації Покупця/Користувача, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг.

4. Умови надання доступу до персональних даних Покупця/Користувача/Неавторизованого користувача

4.1. Продавець не передає персональні дані Покупців/Користувачів/Неавторизованих користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.

4.2. Продавець гарантує захист інформації Покупця/Користувача, в тому числі конфіденційної, від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

4.3. Розкриття персональних даних без згоди Покупця/Користувача/Неавторизованого користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заяви та отримувати такі дані.

5. Зміна/видалення інформації

Покупці/Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для цього достатньо скористатися налаштуваннями особистого кабінету. Робота Сайту з продажу Товарів Покупцю/Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Покупця/Користувача.

Достатнім повідомленням Покупця/Користувача про видалення чи іншої обробки персональних даних буде лист (інформація), направлений на електронну пошту, вказану Покупцем/Користувачем при реєстрації.

6. Зміни в Політиці конфіденційності

Продавець може змінити умови Політики конфіденційності шляхом публікації нової редакції Політики конфіденційності на Сайті.

Продавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Покупець/Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

Інші умови

У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-який пункт або його частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Ця Політика конфіденційності поширюється на Покупця/Користувача/Неавторизованого користувача з моменту, коли вони погодились з умовами даної Політики конфіденційності при проходженні реєстрації на Сайті та/або його відвідуванні.